Pendekatan PdP yang berkesan untuk murid berkeperluan Pendidikan Khas

Menurut Barber dan Holdbart (1998), strategi penilaian yang berbeza diperlukan dalam mengajar kanak-kanak berkeperluan khas dalam menentukan keberkesanan pengajaran. Guru perlu kreatif dalam meneliti pendekatan yang sesuai bagi merancang pengajaran.Pendidikan khas menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa (Ghafar, 2006).


KAEDAH MENDEKATI MURID PENDIDIKAN KHAS DENGAN BERKESAN


1.Memberi pendidikan yang sesuai dengan tahap mereka

Pelajaran merupakan asas kepada pendidikan. Kehidupan murid dapat dilentur dengan nilai-nilai dan aura positif ke dalam diri. Dalam konteks ini adalah perlu untuk memberikan pendidikan kepada mereka agar dapat mengurus diri sendiri atas kemampuan mereka sendiri. Kebolehan mereka mengurus diri adalah suatu kejayaan kepada semua.


2.Memberi kasih sayang yang tidak berbelah bagi

Menyantuni dan mengasihi mereka merupakan tuntutan syarak .Seperti mana sabda baginda Nabi Muhammad SAW ‘Tidak beriman (sempurna iman) seseorang itu sehingga dia kasih kepada dirinya’.(HR Bukhari 13) (al-Bukhari, 2009). Selain itu kita sebagai Muslim dikehendaki menyantuni semua golongan samada yang tua mahupun muda. Ini secara tidak langsung pemupukan nilai-nilai murni di kalangan murid-murid.


3.Menggunakan kaedah tunjuk cara


Kaedah tunjuk cara adalah satu cara untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seseorang individu untuk menunjukkan demonstrasi atau aktiviti. Melalui kaedah ini dapat juga meningkatkan keyakinan kanak-kanak untuk menjalankan sesuatu aktiviti.


4.Main sambil belajar


Teknik ini merupakan aktiviti yang dijalankan secara spontan dan menyeronokkan yang membawa kepada pembelajaran. Main adalah ekspresi yang kreatif dan pembelajaran dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Perlu diingat bahawa kanak-kanak suka akan permainan dan menyeronokkan. Jadi guru perlu membina suatu kaedah atau modul yang menyeronokkan. Ia secara tidak langsung dapat menarik minat murid dalam belajar sambil bermain. Rangsangan ini penting bagi menyuntik semangat dan motivasi belajar kesan dari keseronokan bermain. Antara jenis permainan dalam pengajaran ialah permainan fizikal dan permainan bahasa.


5. Gabung jalin pelajaran dengan muzik

Kaedah ini dikatakan mampu membantu kanak-kanak berkeperluan khas supaya lebih berkeyakinan dan mampu berinteraksi dengan menggabungkan pengajaran dengan muzik, nyanyian dan tarian. Contohnya kanak-kanak autisme mempunyai bakat mereka tersendiri. Dengan kaedah ini murid-murid akan berasa seronok menjalani sesi pengajaran.


6. Kaedah pemudahcaraan

Kaedah ini lebih menitikberatkan kepada murid dimana guru berperanan sebagai fasilitator. Ia berfungsi untuk mendidik, menolong kana-kanak memujuk, mengukuh untuk mencapai matlamat pembelajaran yang dirancangkan. Melalui cara ini guru dapat menggalak murid supaya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi arahan dan panduan dengan jelas. Dalam hal ini guru adalah berperanan utama untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran murid itu sendiri.


Kesimpulannya, murid-murid pendidikan khas ini perlu dibelai dengan kasih sayang. Mereka juga mempunyai perasan dan keistimewaan sendiri. Kita sebagai orang di sekeliling perlu menyokong padu untuk memastikan mereka dapat hidup dengan selesa dan sempurna.


RUJUKAN


Al-Bukhari, M. i. (2009). Shohih al bukhari. Saudi Arabia: Saudi Arabia international library.


Ghafar, M. N. (2006). Bias Pengajaran Guru dalam pelajaran khas dan pelajaran normal. Sabah: Annual Conference on Teacher Education.

SUMBER: Quszaini bin Abd Manan

Post a Comment

1 Comments

  1. teknik yang berkesan untuk memudahkan mereka memahami apa yang dipelajari.

    ReplyDelete