9 Teknik & Strategi Pengajaran untuk Murid Austistik

Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang menjejaskan berjuta-juta kanak-kanak dan orang dewasa di seluruh dunia. Individu yang menghidap Autism Spectrum Disorder mungkin mempunyai keperluan pembelajaran yang unik yang memerlukan teknik dan strategi pengajaran khusus untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, adalah penting untuk memahami cara mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan memenuhi keperluan mereka.

Dalam artikel ini, saya akan berkongsi sembilan teknik dan strategi pengajaran yang berkesan yang boleh digunakan untuk memberi sokongan dan mendidik murid autistik. Teknik-teknik ini digunakan untuk melibatkan dan memberi inspirasi kepada murid sambil membantu mereka mengembangkan kemahiran penting dalam mencapai potensi penuh mereka. Sama ada anda seorang guru baharu atau guru berpengalaman, strategi ini akan membantu anda mewujudkan persekitaran bilik darjah yang inklusif dan membantu murid austistik.


  1. Gunakan Visual aid @ alat bantu visual: Pelajar autistik kebiasaannya merupakan visual learner. Jadi, menggunakan alat bantu visual seperti gambar, rajah dan video sangat membantu dalam menyampaikan maklumat kepada mereka. 

  2. Gunakan bahasa yang jelas dan padat: Murid autistik mungkin mengalami kesukaran untuk memproses sesuatu bahasa. Oleh itu, adalah penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan padat semasa berkomunikasi dengan mereka. 

  3. Sediakan rutin berstruktur:  Perkembangan murid autistik meningkat melalui rutin dan struktur. Justeru, menyediakan jadual yang jelas dan konsisten boleh membantu mereka berasa lebih selesa dan yakin. 

  4. Gunakan peneguhan positif: Peneguhan positif boleh menjadi pendorong kuat untuk murid autistik. Memberi ganjaran kepada tingkah laku positif boleh membantu mereka berasa lebih yakin dan terlibat dalam pembelajaran mereka.

  5. Gunakan aktiviti pembelajaran hands-on: Murid autisme selalunya belajar dengan lebih baik melalui aktiviti pembelajaran hands-on yang melibatkan pelbagai deria. Menggunakan kemahiran manipulatif melalui permainan interaktif dan aktiviti melibatkan deria yang lain boleh membantu mereka belajar dengan lebih berkesan.


  6. Pecahkan tugasan kepada langkah-langkah yang lebih kecil:  Murid autistik mungkin mengalami kesukaran dengan fungsi eksekutif dan mungkin dibebani oleh tugas yang rumit. Memecahkan tugas kepada langkah yang lebih kecil dan lebih terurus boleh membantu mereka berasa lebih yakin dengan kebolehan mereka.

  7. Wujudkan persekitaran pembelajaran yang tenang dan senyap: Murid autistik mungkin sensitif kepada bunyi bising dan gangguan lain. Justeru, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang tenang dan senyap boleh membantu mereka fokus dan berasa lebih selesa.

  8. Gunakan cerita sosial berhubung dengan kehidupan harian: Cerita sosial ini boleh membantu murid autistik yang bergelut dengan situasi sosial. Cerita sosial perlu menggunakan alat bantu visual dengan bahasa yang mudah untuk mengajar kemahiran sosial dan tingkah laku yang sesuai. 

  9. Bina hubungan yang kukuh dengan pelajar: Membina hubungan yang kuat dan positif dengan murid autistik boleh membantu mereka berasa lebih selesa dan terlibat dalam pembelajaran mereka. Menunjukkan empati dan pemahaman boleh membantu dalam membina kepercayaan dan perhubungan.

Ingat bahawa setiap murid autistik adalah unik dan mungkin bertindak balas secara berbeza terhadap teknik dan strategi pengajaran yang berbeza. Adalah penting untuk menjadi fleksibel dan terbuka untuk mencuba pendekatan baharu untuk mencari perkara yang paling sesuai untuk setiap pelajar individu.

Post a Comment

0 Comments