ChatGPT 4.0 Vs Copilot. Yang manakah lebih sesuai untuk guru?

Dalam dunia pendidikan yang semakin canggih, guru kini mempunyai akses kepada pelbagai alat pintar yang membantu tugas harian mereka. Dua alat yang menonjol ialah ChatGPT 4.0 dan Copilot. Tetapi, yang mana lebih sesuai untuk kegunaan guru?

ChatGPT 4.0, dibangunkan oleh OpenAI, adalah model bahasa yang mampu menjawab soalan, memberikan cadangan, dan membantu dalam penulisan. Ia sesuai untuk membantu guru menyediakan rancangan pengajaran, mencipta bahan pembelajaran interaktif, dan menjawab soalan pelajar dengan cepat dan kreatif.

Sebaliknya, Copilot, dikeluarkan oleh GitHub, adalah pembantu penulisan kod yang pintar. Direka untuk membantu pengaturcara, ia amat berguna bagi guru yang terlibat dalam pendidikan teknologi atau yang memerlukan automasi tugas. Dengan Copilot, guru boleh menulis skrip untuk aplikasi pendidikan, mencipta add-ons untuk platform pembelajaran, atau mengotomatisasi pengurusan data pelajar.

Artikel ini akan meneroka kelebihan dan kekurangan kedua-dua alat ini dari perspektif seorang guru, membantu anda menentukan alat mana yang lebih sesuai berdasarkan keperluan pengajaran anda. Mari kita selami dunia teknologi pendidikan ini dan lihat bagaimana anda boleh memanfaatkannya dalam bilik darjah anda.

Kedua-dua ChatGPT 4.0 dan Copilot mempunyai kegunaan yang unik dan berguna untuk guru, tetapi pilihan yang lebih sesuai bergantung kepada keperluan spesifik anda sebagai seorang guru.


ChatGPT 4.0

1. Pengajaran dan Pembelajaran

 • Membantu dalam penyediaan rancangan pengajaran harian dan individu.
 • Memberi idea untuk aktiviti pembelajaran interaktif.
 • Menyediakan penjelasan dan bantuan dalam menyelesaikan soalan pelajar.

Contoh:

Rancangan Pengajaran Harian: Jika anda perlu menyediakan rancangan pengajaran harian untuk kelas Bahasa Melayu, ChatGPT boleh membantu anda dengan format, objektif pembelajaran, aktiviti, dan refleksi.

 • Objektif: Murid dapat menulis ayat menggunakan kata kerja aktif.
 • Aktiviti: Latihan menulis ayat berdasarkan gambar yang diberikan.
 • Refleksi: Adakah murid dapat mengenalpasti dan menggunakan kata kerja aktif dengan betul?

Penyediaan Soalan Ujian: Jika anda memerlukan soalan ujian untuk Matematik Tahun 5, ChatGPT boleh mencipta soalan berdasarkan topik tertentu seperti pecahan atau kebarangkalian.

 • Soalan: Nyatakan hasil tambah 3/4 dan 1/2. Berikan jawapan dalam bentuk pecahan paling ringkas.


2. Penyelidikan dan Pembangunan

 • Membantu dalam penulisan kajian, abstrak, dan laporan.
 • Memberi cadangan untuk metodologi penyelidikan dan analisis data.

Contoh:

Penulisan Kajian: Anda sedang membuat kajian mengenai keberkesanan penggunaan teknologi dalam pendidikan khas. ChatGPT boleh membantu dalam merangka abstrak kajian.

 • Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan penggunaan alat teknologi dalam meningkatkan pembelajaran pelajar pendidikan khas. Metodologi yang digunakan termasuk kajian literatur dan kajian kes. Hasil kajian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam prestasi akademik dan keterlibatan pelajar.

3. Kreativiti dan Inovasi

 • Membantu dalam mencipta kandungan inovatif seperti permainan pendidikan dan bahan pembelajaran interaktif.
 • Menyediakan skrip dan storyboard untuk bahan multimedia.

Contoh:

Ciptaan Bahan Multimedia: Anda ingin menghasilkan cerita animasi untuk mengajar tatabahasa. ChatGPT boleh membantu dalam menyediakan skrip dan storyboard.

 • Skrip: Hari ini, kita akan belajar tentang kata kerja. "Ali berlari ke taman." Kata kerja dalam ayat ini ialah "berlari."

Copilot

1. Penulisan Kod dan Skrip

 • Membantu dalam penulisan kod untuk aplikasi pendidikan atau laman web.
 • Mempercepatkan penulisan skrip untuk automasi tugas guru

Contoh:

Penulisan Kod: Anda ingin membuat aplikasi mudah untuk mengira markah pelajar. Copilot boleh membantu dalam menulis kod untuk aplikasi tersebut.


2. Integrasi Teknologi dalam Pengajaran


Contoh:

 • Membantu dalam mencipta alat teknologi yang dapat digunakan dalam bilik darjah.
 • Membantu dalam membangunkan aplikasi kecil atau add-ons untuk platform pembelajaran.


Ciptaan Alat Pembelajaran: Anda ingin mencipta add-on untuk Google Sheets yang membantu mengira markah pelajar secara automatik. Copilot boleh membantu menulis skrip tersebut.


3. Automasi dan Efisiensi

 • Membantu dalam mengotomatisasi tugas-tugas pentadbiran seperti pemprosesan data dan pengurusan rekod pelajar.

Contoh:

Automasi Tugas Pentadbiran: Anda perlu memproses data kehadiran pelajar setiap bulan. Copilot boleh membantu mencipta skrip untuk automasi tugas ini.Kesimpulan

Dengan contoh-contoh di atas, anda dapat melihat bagaimana ChatGPT 4.0 dan Copilot boleh digunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. ChatGPT 4.0 lebih sesuai untuk membantu dalam menyediakan bahan pengajaran, menulis kajian, dan mencipta kandungan multimedia. Copilot pula lebih sesuai untuk tugas-tugas yang melibatkan penulisan kod, pembangunan alat teknologi, dan automasi tugas-tugas pentadbiran. Memanfaatkan kedua-duanya secara serentak akan memberi anda kelebihan dalam pengajaran dan pengurusan tugas harian.

Jika fokus utama anda adalah pada aspek pengajaran, pembelajaran, dan penyediaan bahan pendidikan, ChatGPT 4.0 mungkin lebih sesuai kerana ia dapat menyediakan bantuan yang lebih meluas dalam bidang tersebut. Namun, jika anda sering bekerja dengan kod dan memerlukan bantuan dalam mencipta alat teknologi atau mengotomatisasi tugas, Copilot akan lebih bermanfaat.

Anda juga boleh mempertimbangkan menggunakan kedua-duanya secara serentak untuk memaksimumkan keberkesanan dan efisiensi dalam pengajaran dan tugas harian anda sebagai guru.

Post a Comment

0 Comments