10 Teknik Pengajaran Berkesan untuk Anak Disleksia atau Lewat Membaca

Disleksia adalah satu cabaran pembelajaran yang mempengaruhi kemahiran membaca, mengeja, dan menulis anak-anak. Bagi memastikan mereka dapat mencapai potensi penuh dalam pembelajaran, teknik-teknik pengajaran yang khusus dan sesuai perlu diperkenalkan.

Dalam konteks ini, penulisan ini akan membincangkan sepuluh teknik pengajaran yang telah terbukti berkesan dalam membantu murid-murid disleksia mengatasi cabaran ini. Setiap teknik menggabungkan elemen-elemen seperti penggunaan pelbagai sensori, pembelajaran yang berulang, dan penggunaan kreativiti dalam pembelajaran. Dengan pemahaman dan penerapan yang betul, teknik-teknik ini mampu memberi impak positif terhadap pembelajaran bagi murid-murid disleksia, merangsang perkembangan kemahiran mereka dan memperkukuhkan keyakinan diri.


1. Pengajaran Multisensori:

Gunakan pendekatan melibatkan pelbagai deria seperti visual, auditori, dan kinestetik.

Contoh Aktiviti:

Menggunakan huruf magnet untuk membina perkataan dan frasa, lalu meminta murid menyusun perkataan tersebut secara fizikal. Atau gunakan plastisin untuk mereka membina perkataan dengan membentuk plastisin tersebut.

2. Pengulangan Berulang:

Berikan latihan yang melibatkan pengulangan berulang bagi memperkukuhkan kemahiran membaca dan mengeja.

Contoh Aktiviti:

Berikan teks pendek dan minta murid membacanya beberapa kali dengan bimbingan, lalu membacanya sendiri dengan lebih lancar.


3. Pembelajaran Melalui Lagu dan Irama:

Gunakan lagu atau irama untuk membantu murid mengingati perkataan dan konsep.

Contoh Aktiviti:

Cipta lagu ringkas yang mengandungi perkataan atau fakta-fakta penting, dan ajak murid menyanyikannya bersama-sama.


4. Visualisasi:

Bantu murid mengaitkan perkataan dengan gambar atau wakilan visual.

Contoh Aktiviti:

Tunjukkan gambar atau flash card yang berkaitan dengan perkataan yang sedang dipelajari, lalu minta murid mengenal pasti dan mengaitkannya.


5. Pemecahan Teks kepada Bahagian Kecil:

Bahagikan teks kepada bahagian yang lebih kecil untuk membantu murid memahami struktur ayat dan makna perkataan.

Contoh Aktiviti:

Ambil teks pendek dan fokuskan setiap ayat. Minta murid untuk membaca dan memahami makna setiap ayat secara berasingan.


6. Penggunaan Warna:

Gunakan warna yang berbeza untuk menyerlahkan perkataan atau konsep penting dalam teks.

Contoh Aktiviti:

Fokuskan kata kunci dalam teks dengan warna yang berbeza untuk menunjukkan kepentingannya.


7. Pembelajaran Berdasarkan Konteks melalui pendekatan main peranan:

Sediakan situasi atau contoh yang relevan untuk membantu murid memahami kosa kata dan konsep.

Contoh Aktiviti:

Buat dialog pendek yang mengandungi perkataan atau frasa yang sedang dipelajari, lalu minta murid untuk main peranan atau berlakon dalam dialog tersebut.


8. Pembelajaran Berpusatkan Projek:

Libatkan murid dalam projek yang memerlukan mereka meneroka topik subjek tertentu dengan lebih mendalam.

Contoh Aktiviti:


Pilih topik yang berkaitan dengan subjek dan ajak murid untuk membuat projek, seperti pembuatan papan cerita berdasarkan teks yang mereka baca. Mereka boleh membuat gambar, menulis teks, dan membentuk papan cerita untuk membantu memahami dan menyampaikan isi teks.9. Pengajaran Individu atau Kumpulan Kecil:

Sediakan pembelajaran individu atau dalam kumpulan kecil untuk memberikan sokongan yang lebih terarah dan berfokus.

Contoh Aktiviti:

Membimbing secara individu dengan murid untuk membantu mereka membaca teks dengan lebih lancar, memberi bimbingan khusus.


10. Pemberian Ganjaran @ Maklum Balas Positif:

Berikan ganjaran atau maklum balas positif untuk meningkatkan keyakinan murid dalam pembelajaran.

Contoh Aktiviti:

Puji murid apabila mereka berjaya membaca teks dengan betul, dan beri pujian khusus terhadap usaha mereka.


Dengan menerapkan teknik-teknik ini dan menyesuaikannya dengan keperluan individu, guru dapat membantu murid disleksia mengatasi cabaran pembelajaran dan mencapai kemajuan dalam pembelajaran mereka.

Post a Comment

0 Comments